Velkommen til hjemmesiden - Kolbu og Eina blandakor. org.nr 912 431 487

Litt om vårt kor.
Koret har i dag ca. 30  sangere i alle aldre.

Vi har for det meste en større begivenhet i halvåret, som kan være sommerkonsert og høstsoare. Vi deltar også på gudstjenester i Kolbu og Eina.  Både i kirka og ved friluftsgudstjenester. Vi  synger også på lokale institusjoner.

Viktige sosiale arrangementer for koret er sommeravslutning og julebord. 

Repertoaret.
Koret har et variert repertoar. Vi synger folkesanger, viser, salmer i ulike sjangre, klassiske verk, negro spirituals, "barbershop" etc. Vi synger mest norsk og svensk tekst, men har også prøvd oss på engelsk og til og med litt latin.

Det meste av repertoaret synges  akapella (uten akkompagnement).

Vi er også glade for å bruke våre egne musikalske krefter der hvor det passer, for eksempel gitar, fiolin, piano eller trekkspill.

Musikalsk samarbeid med organist, band eller solist er også givende.