Arrangement / repertoar / sanger 2016

Dato

6.02.2016

23.2.2016

 16.4.2016

 2.4.2016

 17.4.2016

31.05.2016

 19.06.2016

 17.09.2016

 16.10.2016

 06.11.2016

 26.11

Korsoare

Melkefabrikken Kapp

Sanger

Arrangement

Bort allt vad oro gjør

Den fyrste song

Here is to good old whisky

Østre Tote Sanitetsforening

Fager kveldssol smiler

Bort allt vad oro gjør

En gång i min ungdom

Venskap

Den fyrste song

Blå Salme

Sunna å

Venskap

En gång i min ungdom

Jørgen Hattemaker 

Eg lyfter augo mine 

Salige er de/Halleluja 

Et mitt brød 

Han tek ikkje glansen av livet 

 Liv Berit 60 år

 Jubileum Raufoss Mannskor

 Gudstjeneste Eina kirke

Venskap 

Fager kveldssol smiler 

Gabriellas song med Anne Marte som solist 

og Kristian på piano

Blå salme med Peder Arnt som solist 

Ekstranr: Here is to good old whisky 

Kapp Bo og Servicesenter

1.  Jørgen Hattemaker

2.  Lugn vilar sjøn

3.  Fager kveldsol smiler

4.  Danse mi vise, gråte min sang.

5.  Den fyrste song

Friluftsgudstjeneste Lønsjøen.

1. Fagert er landet

2. Ingen er så trygg i fare.

3.  Det strøymer ei livselv

4. O nåde stor (Amazing Grace)

5. Lugn vilar sjøn.

 Konsert på Eina Grendehus.

Hyllest til Eina

 Vi øvde på Eina stasjon 1922 og Slik er det mæ ælt.

 Seminar med Torbjørn Dyrud.

 Je veit et stelle. (Sigfrid og Ester solo)

Einasangen

Hymne

Gule aks

Bæ,bæ lille lam

Vazelina -potpouri

Eina stasjon 1922

Slik er det mæ ælt

Lugn vilar sjøn

Ekstranummer:

Jeg veit et stelle.

 Allhelgensdag i Kolbu og Eina kirke

 Hymne

Breda dina vida vinger

Vi som på uforklarlig vis

Han tek ikkje glansen av livet

Julemesse Betel Lensbygda

Nu vandrer fra hver en verdens krok

Ding dong Merrily on High

Det kimer nu til julefest

Det hev ei rose sprunge

Bæ, bæ lille lam

Venskap

Hymne

          18.12.16    Kolbu og Eina kirke               Det kimer nu til julefest

                                                                  Ding Dong Merily on High

                                                                  Nu vandrer fra hver en verdens krok

                                                                  Det hev ei rose sprunge

                                                                  Ave verum