2018

Dato

Soare 10. februar
04. mars
05. - 08. april11. april


29. april
13. juni


28. oktober


04.november
05.desember
16. desember kl. 18.00

16. desember kl. 20.00Arrangement

Bygdestua
Gudstjeneste Balke kirke
Kortur til RigaGranly på Kapp


Gudstjeneste Eina Kirke
Sommerkonsert Kolbu Kirkestue


Hoff kirke Konsertvikua


Alle helgensdag Eina kirke
Kapp Eldresenter
Kolbu kirke - vi synger jula inn.

Eina kirke - vi synger jula inn.
Repertoar

Brudeslått frå Sogn
Sånne som oss
Hårgalåten
Gje meg handa di ven

Gammel Mariavise
Det skjer et under (Dåpssalme)
Kyrie Eleison
Under nattverd: Salme 387 Evige Gud og
Vi som på uforklarlig vis
Hambanathi


Natten er omme
Fager kveldsol
Kyrie
Gje meg handa di ven
Vi som på uforklarlig vis
Kom!
Hambanathi
Kven kan seie ut den glede
Gammel Mariavise
Den latviske Skaistais Kungs Jezu

Den glade vandrer (allsang)
Hambanathi
Jeg gikk en tur på stien(allsang)
Brudeslått fra Sogn
Hårgalåten
Alle fugler (allsang)
Sånne som oss
En gång i min ungdom
Vi vandrer med freidig mot(allsang)

Kom (preludium)
Vi som på uforklarlig vis
Kven kan seie (nattverd)
Hambanahti (Postludium)

Hårgalåten
Kom sommarvijnn
To trøytte fuglar
Sånne som oss
En solskinnsdag
Vazelina potpouri
Rosa på ball
Kom
Menuett i mai
Sunna å
Så lenge skutan kan gå
Änglamarken
Sommarpsalm
Ned i vester

Vi som på uforklarlig vis
O virtus Sapientae
Pilgrims Hymn
Kyrie
Hymne
Blå Salme
Kven kan seie ut den glede
Ned i vester soli glader
Vitae Lux
Guds Kyrkefolk

Pilgrims Hymn
Vitae Lux
Hymne
Blå salme

Gje meg handa di ven
Det lyser i stille grender
Det hev ei rose sprunge
Gled deg du jord
Fader Vår
Deilig er jorden
Bred dina vida vingar
Det lyser i stille grender

Det kimer nu til julefest
Himlen i min favn
Gled deg du jord
Det hev ei rose sprunge
Nordnorsk julesalme

Det kimer nu til julefest
Det hev ei rose sprunge
Det lyser i stille grender
Himlen i min favn
Nordnorsk julesalme
Gled deg du jord
Jul, jul strålende jul