Kolbu kirkestue kl. 19.00

ÅRSMØTE 3. JUNI

Da blir det årsmøte den 3. juni i Kolbu kirkestue kl. 19.00

På grunn av situasjonen vi er i,  må alle ta med seg det de vil spise og drikke!!!!!

ÅRSMØTE I KOLBU&EINA BL.KOR

3-6-2020

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 

1: Valg av møteleder, møtesekretær og 2 til å skrive under årsmøte protokoll

2: Godkjenning av innkalling og saksliste

3: Årsmelding

4: Revidert regnskap

5: Valg

6: Høsten 2020

7: Eventuelt

Kolbu & Eina Blandakor                       org nr 912431487

Årsmelding 2019

Periode: 1.1.2019 – 31.12.2019

Flg har hatt verv for koret dette året:

Leder                 :              Liv Berit Kløvrud                                      2019-20

Nestleder           :              Marit N Lundby                                         2019-21

Kasserer             :              Marianne Hermansen                                2019-21

Styrem/noter     :              Oddny Sandbekken                                    2019-21

Sekretær            :              Marit Ødegaard                                         2019-21

Valg kom             :             Anne Kari Bu                                             2019-21

                                         Ester Myrvold                                            2019-21

Web-ansvarlig  :                Frøydis (jan til juni) og Bodil                      2019

Facebook ansvarlig  :        Guro og Liv Berit 

Bursdagsansvarlig    :         Ester Myrvold                      

Turkom                   :         Ingen tur i 2019

Julebord kom.:                 Berit S og Unni Tove

Revisorer            :             Hilde Gaardløs og Tone Andersen

Noteutvalg         :              Henrik, Silje, Øistein, Sigfrid, Guro 

Stemmeansvarlig:              Sopraner: Anne Kari og Liv Berit

                                        Alter: Kristine, Tenorer: Jøran, Bass: Odd

Styremøter

I 2019 har det blitt avholdt 6 styremøter, ingen medlemsmøter. Korte info fra leder til alle medlemmer i kaffepausene på korøvelsene. Vi hadde en avklarende skriftlig runde blant alle medlemmer vedr besøk av kor fra Riga. Flertallet gikk for kun å arrangere konsert med sosialt samvær etterpå. Guro sendte mail til Riga vedr opplegget, vi fikk svar at de ikke kunne komme.

  • Øvelser
  • Øvelsene har vært holdt i henholdsvis Kolbu og Eina menighets kirkestuer hver onsdag i skoleåret. Øvingslokalene er gratis lån mot deltagelse i en gudstjeneste i Kolbu og Eina krk.
  • Øvelsene har vært i tidsrommet kl 19.30-22.00 med 30 min kaffepause. Det har vært totalt 36 øvelser.

Dirigent

Guro Mo har vært fast dirigent hele 2019. Vi er veldig glad i deg Guro og du er inspirerende og faglig dyktig og får ut det beste av koret. De som ikke kommer på øvelse skal sende sms/messenger til Guro.

Medlemmer
Koret har pr 31.12.2019 hatt 29 medlemmer.

Aktiviteter 2019:

2. februar      :  Soare i kulturhuset på Skreia. Viken mannskor arrangerte. Mange fra koret vårt deltok på bespisning og festen etterpå. Jeg tror at våre medlemmer holdt ut festen lengst. Koselig kveld med mat fra Kulturhuset og dans ved Yttervikabandet.  

24. februar     : Gudstjeneste Eina kirke.

13. mars         : Kvelds-gudstjeneste Kolbu kirke.

15. mars         : Koret sang i begravelsen til tidl medlem i koret, Kristian Dystebakken. Bårekrans fra koret ved Tove.

Koret mottok minnegave i den forbindelse etterpå.

20. mars       : Årsmøte på Kolbu kirkestue. Vi bestilte mat fra Ytter’n.

31. mars      : Gudstjeneste Hoff kirke.

5. juni         : Sommeravslutning. Silje og Torkjell inviterte hele koret til garden sin. Hver hadde med seg grillmat og drikke og Silje og Torkjell hadde pyntet og dekket opp så koselig på låven. Tusen takk til dere. Flott sted dere har.

19. juni        : Sommerkonsert kirkestua Kolbu. Koselig kveld med bra oppmøte tross at Garden var på Skreia.  Sang med koret, allsang og kaffeservering. Loddsalg.

1. september : Allsang på grensen. Østre og Vestre Toten. Stenberg museum. Syngende kommuner-arrangement.  Vazelina tema. Vi sang på tunet før allsang.

13. oktober   : Høst-konsert Eina Grendehus. Korsang/allsang/kaffe/kaker/utlodning Solist April Sønsteby og på piano Jakob Mo. Flott kveld med fullt hus og god stemning. Fikk veldig skryt av et bugnende kake-bord. Alle leverte kake.

Sanggruppe fra koret sang Blåklokkevikua.

3. november  : Allehelgens søndag i Kolbu kirke.

16. november : Julebord for koret på Aas kommunelokale. Tusen takk til festkom Berit S og Unni Tove for en topp kveld med god mat, konkurranser og hyggelig samvær. Takk også til Ester og Guro samt Silje og Torkjell for flott sang/musikk.

15. desember : Vi synger jula inn. Kolbu kl 18.00 (Kolbu Janitsjar) og Eina kl 20.00 (Eina musikkfor.)

Bør vi snakke opp-sett i Kolbu krk da det blir veldig trangt?

Vi deltok ikke i konsert vikua i år.

Radio Toten har vært hos oss på opptak før sommerkonserten i år også. Bra reklame for koret. Forslag på andre media for å rekruttere medlemmer/profilere koret vurderes.

  • Økonomi

Medlemskontingenten har vært uforandret i 2019. kr 600 x 2= kr/år 1200,-.

Andre inntekter dette året har vært fra sommeravslutning/loddsalg, gave, kollekt.  
Tilskudd fra ØT kommune.

Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 32.436,24.

Kolbu, 31.12.2019
                                                               ______________________

                                                               For Styret Marit Ødegaard