Styre, komiteer og verv.

Styret og andre verv 2020

STYRET:

Leder:                                  Bente Stubberud   -   1 år - 2020-21

                                            e-post:   bente.stubberu@gmail.com

Nestleder:                            Marit N Lundby   -     2 år - 2019 - 2021

Kasserer:                              Marianne Hermansen   -   2 år 2019 - 2021

Sekretær:                             Marit Kløverud Ødegård - 2 år 2019 - 2021

Styremedlem/noteforvalter:   Oddny Sandbekken -  2 år - 2019-2021

Øvrige tillitsvalgte:

Valgkomité:                            Anne Kari Bu  - 2 år - 2019 - 2021

                                             Ester Myrvold - 2 år - 2019 - 2021 

Revisorer:                               Henrik Korsen - 

                                              Unni Tove Østbye - 

Web.ansvarlig:                        Bodil Dotset Ringerud  - 1 år - 2020 -2021

Bursdagsansvarlig:                   Ester Myrvold  - 2 år - 2019 - 2021

Turkomite 2020:                      Kristine Kvikstad og Inger Lise H. Johannessen.

Stemmeansvarlige:

Sopraner:                                Anne Kari Bu og Liv Berit Kløverud

Alter:                                      Silje Søfteland

Tenorer:                                 Jøran Narum

Basser:                                   Odd Smedshammer

Noteutvalg

En representant fra hver stemmegruppe i samarbeid med dirigent velger ut sanger.

                            Silje Søfteland

                            Henrik Korsen

                            Øistein Schønsby

                            Sigfrid Nordengen

                            Guro Mo

Årsmøte skal være holdt innen 15. april